چیل هاپ

(Chillhop)

موسیقی سبک چیل هاپ (Chillhop) زیر سبک از سبک موسیقی چیل اوت و از خانواده ی سبک های داون تمپو و لو فای است که نسخه ی آرم و ضرب آهنگ های بسیار پایین از موسیقی هیپ هاپ و رپ جاز می باشد.