لوفای / لو فای

(Lo-Fi)

سبک لو فای Lo-Fi یا لوفای Lofi یک سبک محبوب در سال های اخیر (تقریبا از سال 2018) است که با استفاده از ابزار های ساده الکترونیکی و در برخی با ترکیب بیت ها با ساز های آکوستیک همچون پیانو، گیتار، ساکسیفون باعث خلق آثاری خاص و در عین حال از عمد در کیفیت پایین ساخته میشوند که خاصیت این سبک لوفای است.موسیقی لو فای سبکی از بیت های موسیقی به صورت بدون کلام و معمولا با یک ریتم تکرار شونده را دنبال میکند و اکثر قطعات آن مناسب برای اجرا در پس زمینه و انجام کارهایی همچون زمان نیاز به تمرکز، مطالعه، آرامش و استراحت است.