داون‌ تمپو

(Downtempo)

داون‌ تمپو یا کند ضرب (Downbeat یا Downtempo) سبکی از موسیقی الکترونیک آرام (ریلکس کننده) است که شبیه به موسیقی امبینت می‌ باشد ولی بر خلاف قالب بدون ضرب موسیقی امبینت، دارای ضرب یا گروو‌هایی است.صداهای ضربی آن در پاره‌ ای از اوقات توسط چرخه‌ هائی که حس هیپتوتیزمی دارند ساخته می‌شوند. بعضی از اوقات ضرب‌ها پیچیده‌تر هستند و بجای حضور در پشت زمینه خصوصیات بیشتری دارند ولی نسبت به انواع دیگر موسیقی مثل موسیقی ترنس شدت کمتری دارند. بطور معمول سبک موسیقی چیل اوت نیز برای اشاره به این سبک موسیقی کاربرد دارد.