مونو
گروه موسیقی

مونو

(MONO)

مونو یک گروه موسیقی از کشور ژاپن است که در سبک موسیقی راک و پست راک و آلترناتیو راک فعالیت می کنند.

11 دنبال کننده