کوپلا
پروژه موسیقی

کوپلا

(Kupla)

پروژه کوپلا (Kupla) از لاوری آچته (Lauri Achté) از کشور فنلاند است که موسیقی های احساسی و آرام در سبک چیل اوت، چیل هاپ و لو-فای منتشر می کند.

2 دنبال کننده