بالاژ هاواشی (Balázs Havasi)

بالاژ هاواشی

(Balázs Havasi)

بالاژ هاواشی با نام هنری هواشی (Havasi) پیانیست و آهنگساز موفق مجارستانی است که در سبک نیو ایج و کلاسیک فعالیت میکند.

32 دنبال کننده