نیو ایج

(New Age)

سبک و موسیقی نیو ایج (New Age) یا عصر جدید یا عصر نو یکی از سبک‌های مهم موسیقی است که هدف آن الهام‌بخشی هنری، ایجاد آرامش روحی و مثبت‌اندیشی می‌باشد. شنوندگان این سبک موسیقی معمولاً از آن برای یوگا، مراقبه، مطالعه، مهار استرس، یا ایجاد فضای آرامش‌بخش استفاده می‌کنند)