اینسترومنتال

(Instrumental)

سبک و موسیقی اینسترومنتال (Instrumental) مجموعه از موسیقی را شامل میشود که به صورت موسیقیِ سازی و بدون کلام و صدای خواننده و فقط با استفاده از سازهای مختلف ساخته و تنظیم می شوند.