سونی میوزیک

(Sony Music Entertainment)

سونی میوزیک بزرگترین شرکت نشر آثار موسیقی از چهار ناشر بزرگ در جهان است. این شرکت توسط شرکت سونی آمریکا اداره می‌شود.