سینت ویو

(Synthwave)

موسیقی سینت ویو / سینث ویو یا فیوچر سینت (future synth), اوتران (Outrun), رترو ویو (retrowave) در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی و تحت تأثیر موسیقی متن فیلم‌ های دهه ۱۹۸۰ میلادی به وجود آمد.بیشتر ابزار هایی که این نوع موسیقی ها ساخته میشوند همانند درام الکترونیک، پیچش صدای مقطع و صدا های اصلی و باس‌ های تولید شده با استفاده از سینث سایزر آنالوگ متعلق به دهه ۱۹۸۰ است.