سینت ویو

(Synthwave)

موسیقی سینت ویو / سینث ویو با نام های دیگری همچون یا فیوچر سینت (future synth) , اوتران (Outrun) , رترو ویو (retrowave) در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی و تحت تأثیر موسیقی متن فیلم‌ های دهه ۱۹۸۰ میلادی به وجود آمد.بیشتر ابزار هایی که این نوع موسیقی ها ساخته میشوند همانند درام الکترونیک، پیچش صدای مقطع و صدا های اصلی و باس‌ های تولید شده با استفاده از سینث سایزر آنالوگ متعلق به دهه ۱۹۸۰ است.