لوفای اورینتال

(Oriental Lofi)

سبک لوفای اورینتال سبک از زیر مجموعه هیپ هاپ لو فای است.این موسیقی با بیت های لو فای و استفاده از ساز ها و فضای موسیقی های شرق آسیا ساخته میشوند که عموما موسیقی لو فای ژاپنی یا سامورایی لقب گرفته اند.