اسلیپ دیلر
گروه موسیقی

اسلیپ دیلر

(Sleep Dealer)

پروژه یا گروه موسیقی اسلیپ دیلر (Sleep Dealer) یک گروه موسیقی از کشور روسیه است که در سبک موسیقی پست راک، راک و آلترناتیو راک فعالیت می کند.

8 دنبال کننده