SaraoMusic
گروه موسیقی

ساراو میوزیک

(SaraoMusic)

چگونه ممکن است برخی از مردم ساعت ها، روزها، شاید حتی تمام زندگی خود را صرف خلق چیزی کنند که هیچ کس از آنها نخواسته است؟پاسخ ساده است: به این دلیل است که آنها هنرمند هستند. هنگامی که موسیقی در قلب آنها شروع به رشد می کند، آنها نمی توانند خودداری کنند – آنها اجازه می دهند احساسات خود را آزاد کنند. در SaraoMusic، ما خود را به عنوان خانه هنرمندان – و احساسات آنها می بینیم. در اینجا، ما محیط مناسبی را برای آنها ایجاد می کنیم تا الهام بگیرند و واقعاً احساس کنند که در خانه هستند، تا موسیقی آنها در نهایت بتواند جایگاه خود را در جهان پیدا کند.

7 دنبال کننده