Hior Chronik

هیور کرونیک

(Hior Chronik)

هیور کرونیک (Hior Chronik) آهنگساز سبک امبینت، نئو کلاسیک و مدرن کلاسیک بدنیا آمده در شهر آتن کشور یونان است که هم اکنون در شهر برلین آلمان زندگی و در حال فعالیت موسیقیایی خود است.

2 دنبال کننده