امانسیپیتر
آهنگساز

امانسیپیتر

(Emancipator)

داگلاس اپلینگ (Douglas Appling) با نام هنری امانسیپیتر (Emancipator) دی جی و آهنگساز امریکایی در سبک چیل اوت و الکترونیک است.

1 دنبال کننده