دنیز بهادیر
نوازنده

دنیز بهادیر

(Deniz Bahadir)

3 دنبال کننده