گروه شهر آفتاب (City of the Sun)

گروه شهر آفتاب

(City of the Sun)

گروه موسیقی شهر آفتاب (City of the Sun) یک گروه سه نفر امریکایی در سبک آکوستیک پست راک از شهر نیویورگ می باشند.آثاری که این گروه خلق میکنند در سبک های پست راک، جاز، ایندی راک، فلامنکو، و جیپسی را شامل میشوند.این گروه کار خود را از سال 2011 آغاز کردند.

15 دنبال کننده