دویچه گراموفون

(Deutsche Grammophon)

دویچه گراموفون (Deutsche Grammophon) یک ناشر موسیقی کلاسیک آلمانی، همچنین قدیمی ترین رکورد لیبل فعال موسیقی و از بزرگ‌ترین ناشران موسیقی کلاسیک در جهان است که در سال ۱۸۹۸ میلادی توسط امیل برلینر، در شهر برلین تأسیس شده است.