سایکدلیک ترنس

(Psychedelic trance)

سایکدلیک ترنس (Psychedelic trance) یا سای ترنس سبکی از انواع موسیقی الکترونیک است که توسط قرار گرفتن ریتم‌ های ترکیبی و لایه‌ های پیچیده‌ ای از جمله‌ های ساخته شده در سرعت‌ های بالا مشخص می‌گردد.این سبک ابتدا در سال ۱۹۹۵ از انگلیس هنگامی به جریان اصلی موسیقی معرفی شد که خبرگزاری‌ های انگلیسی شروع به گزارش کردن از روند انفجاری موسیقی گوا ترنس کردند.از آن هنگام سبک فوق به صورت های گوناگونی عرضه شده‌ است و در حال حاضر تنوع قابل توجهی از نظر خلق و خو در سرعت و سبک ارائه می‌کند. به عنوان مثال بعضی از انواع آن عبارتند از : ملودیک، دارک، پراگرسیو، سای اومی و سای بینت.