نو جز (جزتروینکا)

(Jazztronica / Nu Jazz)

نیو جز (Nu jazz) یا جازترونیکا (jazztronica) یک نوع سبک موسیقی از شاخه ی موسیقی جز می باشد که در یک اصطلاح چتری ابداع شده در اواخر دهه ۱۹۹۰ است که اشاره به انواعی از موسیقی دارد که از ترکیب عناصر موسیقی جاز با سبک‌های دیگری همچون فانک، سول، موسیقی رقص الکترونیک و بداهه‌ نوازی پدید می‌آیند.