ایندی فولک

(Indie Folk)

سبک موسیقی ایندی فولک شاخه‌ای از موسیقی ایندی است که نخستین‌بار برای توصیف سبک برخی از هنرمندان ایندی راک که در دهه ۱۹۹۰ از عناصر موسیقی فولک معاصر و کانتری کلاسیک در آثارشان استفاده می‌کردند، به‌کار رفت و فراگیر شد.