الکترونیکا

(Electronica)

سبک الکترونیکا شاخه های مختلف از موسیقی الکترونیک را در بر میگیرد که یکی از آن ها experimental techno یا تکنو تجربی است.در این ژانر عموما مرز های بین موسیقی امبینت الکترونیک و موسیقی الکترونیک شکسته و موسیقی های نو جدیدی بر اساس تجربه هنرمند خلق میشوند.