هیلال دیپ
پروژه موسیقی

هیلال دیپ

(HilalDeep)

هیلال دیپ (HilalDeep) پروژه موسیقی انفرادی از هلال ابراهیم اف (Hilal Ibrahimov) است که در سبک دیپ هاوس فعالیت میکند.

29 دنبال کننده