جرج فردریک هندل
آهنگساز

جرج فردریک هندل

(George Frideric Handel)

جرج فردریک هندل (George Frideric Handel) آهنگساز آلمانی تبار و انگلیسی متعلق به اواخر دوره باروک بود که عمده معروفیتش بخاطر اپراها، ارتوریوهایش و کنسرتوهای ارگ بجا مانده از اوست

4 دنبال کننده