ایوگ گروو (Euge Groove)

ایوگ گروو

(Euge Groove)

استوین یوجن گروو (Steven Eugene Grove) با نام هنری ایوگ گروو (Euge Groove) نوازنده ی ساز ساکسیفون و سبک جاز نرم، ساکسیفون نواز امریکایست که آثار ارکسترال در سبک جاز نرم و با محوریت ساز ساکسیفون منتشر میکند.

3 دنبال کننده