ال تن الون
گروه موسیقی

ال تن الون

(El Ten Eleven)

گروه ال تن الون (El Ten Eleven) یا گروه ده یازده، یک گروه اسپانیایی می باشند که در سبک موسیقی راک و پست راک فعالیت میکنند.

0 دنبال کننده