(5) نظرات
 • mohsenasrar گفت:

  من با شنیدن قطعات یانی، وارد سفر کهکشانی میشم

 • soroush ghandehary گفت:

  انگار داره روحمو لمس میکنه

 • nandemunaiya گفت:

  آهنگای یانی همیشه زندگی بخشه

 • arashhhhh-mggg گفت:

  فوق العاده _ بی نظیر

 • دیدگاهتان را بنویسید