(5) نظرات
  • SORENAsaIRAN گفت:

    عجب آهگیه ، آدم خسته باشه اینو گوش بده انرژی میگیره از اول انگار تازه بیدار شده

  • NitA_musical گفت:

    حس قدرت و انگیزه

  • mohammad m.t گفت:

    حسی از قدرت و معصومیت از دست رفته…

  • دیدگاهتان را بنویسید