موسیقی بی کلام شاد با گارمون

Rahim Shahriary - Galmadin (2000)
آلبوم
Rahim Shahriary - Galmadin