موسیقی بی کلام اپیک و تریلر

Antti Martikainen - The Sound of Courage (2017)