آهنگ بی کلام مخصوص برای تعقیب و گریز

Gothic Storm Rising Tempo Percussion
AShamaluevMusic Storm