آلبوم لمس عاشقانه از فریبرز حاجی نبی

Fariborz - A Touch of Romance (2008)