آلبوم بی کلام حماسی 2017

Antti Martikainen - The Sound of Courage (2017)
Atom Music Audio - Immortals Massive Hybrid Epic Tracks (2017)
Future World Music - Discography
Future World Music - Mother Earth (2017)