آلبوم آبی رویا از فریور خسروی

Farivar Khosravi - Blue of Dream (2006)