×

آثار ابراهیم کوله ‬‎ (Ibrahim Kawala)

دانلود آثار ابراهیم کوله ‬‎ (Ibrahim Kawala)مجموعه آلبوم و آهنگ های عربی با ساز نی عربی (كولة) ابراهیم کوله با نام اصلی إبراهيم فتجي (براهیم فتجی) نوازنده ی ساز کاوالا (kawala) بهترین آلبوم های عربی با ساز سلامية و کاوالا

نوع نمایش: