سنتور (Santur)

ساز سنتور

(Santur)

سنتور ساز زهی کوبه‌ای موسیقی ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته می‌شود. رایج‌ترین نوع سنتور (۹ خرکی) دارای ۷۲ سیم است که به دسته‌های ۴ تایی و در ۱۸ دسته تقسیم می‌شود.سنتور،‌سازی کاملاً ایرانی است که برخی ساخت آن را به ابونصر فارابی نسبت می‌دهند که مانند بربط، ساز دیگر ایرانی بعدها به خارج برده‌شد.

Dariush Safvat Santoor
Pouya Saraei Moment
Susan Aslâni - Khojasteh
Masih Afghah - Breeze
Hossein Pirnia - Khali Az Shab Khali Az To
Mohammad Amin Ahmadi - Color Pencil (2018)
Parviz Meshkatian, Aeen Meshkatian
Missaghian - Santoore Missagian Vol 2 (1999)
Mahyar Toreihi - Collage (2017)