ارهو (Erhu)

ساز ارهو

(Erhu)

ارهو یک ساز دو سیمی کمانه‌ ای چینی یا به‌ عبارت دقیق‌ تر نوعی کمانچهٔ چینی است که در غرب گاهی به آن ویولن چینی یا «کمانچه دو سیمهٔ چینی می‌گویند.از این ساز، هم برای تک‌نوازی و هم جهت استفاده در ارکسترهای کوچک و بزرگ استفاده می‌شود و مشهورترین ساز از خانوادهٔ سازهای کمانه‌ای هوچین است.آرخو، سازی همه‌کاره و تطبیق‌پذیر است؛ به نحوی که می‌توان هم در موسیقی سنتی و هم در آرنژمان‌های معاصر همچون پاپ، راک و جاز از آن استفاده کرد.