لاونج

(Lounge)

موسیقی لاونج یکی از سبک های موسیقی الکترونیکا و ترکیبی از موسیقی داون تمپو و موسیقی چیل اوت است.آهنگ های این سبک عموما ریتمیک آرام و مناسب برای استراحت و آرامش می باشد.