مهرداد مهدی

مهرداد مهدی

مهرداد مهدی پیانیست، آهنگساز، تنظیم‌کننده و نوازنده آثار پیاتزولا در ایران است.

Mehrdad Mehdi, Aso Kohzadi - Dornadeon (2017)