عماد یعقوبی

عماد یعقوبی

عماد یعقوبی نماینده نسل جدید آهنگسازان موسیقی حماسی و تریلر از ایران است. سبک آهنگسازی او ترکیبی از بخشهای ارکسترال، بافتهای هایبرید ارکسترال، الکترونیک و صداسازیهای سینماتیک میباشد.

Emad Yaghoubi - Protectors
Emad Yaghoubi