Ardeshir Rohani

اردشیر روحانی

اردشیر روحانی نخستین معلم او پدرش رضا روحانی بود که به همۀ سازها و موسقی ملی ما آشنایی داشت. اردشیر در 1339 وارد هنرستان موسیقی ملی شد و از محضر استادان موسیقی ملی ما: جواد معروفی، حسین دهلوی و حسین تهرانی بهرۀ فراوان گرفت و در سال 1344 فارغ‌التحصیل شد و همان سال برای ادامه تحصیل به اتریش رفت.از سال 1349 در هنرستان موسیقی مای مشغول به تحصیل شد. اردشیر روحانی در 1355 نغمه‌های روستایی را برای ارکستر و پیانو تنظیم کرد که این آثار توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

Ardeshir Rohani - Ba Asheghan
Ardeshir Rohani - Koye Doost (1997)