زیتر (Zither)

زیتر (Zither)

ساز زیتر نوعی ساز موسیقی است که شامل تعداد بسیار زیادی سیم بر روی یک بندِ بسیار نازک مسطح است. کارکردِ زیتر تقریباً شبیه سنتور است و از همین رو مشابه این سازها نواخته می‌شود، به گونه‌ای که از طریق تکان دادن تارها توسط مضراب یا انگشت می‌توان با آن نوازندگی کرد.نواختنِ زیتر در اسلواکی، اتریش، مجارستان، شمال‌غربیِ کرواسی، مناطق جنوبیِ آلمان، آلپ و شرق آسیا شامل چین رواج دارد.

Feng An Jing Nan - Chen Xiang Zheng Ming
Angelina The Greatest Hymns Instrumental Chinese Zhiter
Tri Nguyen The Art of the Vietnamese Zither
Julie Fam - Martenal Love (2018)