ترومپت (Trumpet)

ترومپت (Trumpet)

ترومپت از سازهای بادی برنجی است که در محدودهٔ سوپرانو، زیرترین صدا را در بین سازهای بادی برنجی می‌تواند تولید کند. ترومپت از دستهٔ سازهای انتقالی است.ترومپت از نظر ظاهر بسیار شبیه به کورنت است. فرق آن با کورنت در لولهٔ آن است که در بیشترِ طولِ خود، قطری یکسان دارد.ترومپت در انواع موسیقی‌ها، مانند موسیقی کلاسیک، موسیقی جاز، و موسیقی پاپ به‌کار می‌رود.

Ibrahim Maalouf 40 Melodies
TOP 40 Songs Herb Alpert (Selected BY SONGSARA.NET)
Herb Alpert Smile
Leif Shires Cool Jazz Christmas
Ibrahim Maalouf SENS
TOP 40 Ibrahim Maalouf (Selected BY SONGSARA.NET)
Jeff Oster - Reach
Ali Biglaripour
آلبوم
آلبوم
آلبوم