سنتور (Santur)

سنتور (Santur)

سنتور ساز زهی کوبه‌ای موسیقی ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته می‌شود. رایج‌ترین نوع سنتور (۹ خرکی) دارای ۷۲ سیم است که به دسته‌های ۴ تایی و در ۱۸ دسته تقسیم می‌شود.سنتور،‌سازی کاملاً ایرانی است که برخی ساخت آن را به ابونصر فارابی نسبت می‌دهند که مانند بربط، ساز دیگر ایرانی بعدها به خارج برده‌شد.

Hossein Farjami The Road To Esfahan
آلبوم
Javid Afsari Rad Lalehzar
آلبوم
Javid Afsari Rad Afarinesh
آلبوم
Dariush Safvat Santoor
Pouya Saraei Moment
Susan Aslâni - Khojasteh
Santoore Missaghian, Vol. 3
آلبوم
Masih Afghah - Breeze
Hossein Pirnia - Khali Az Shab Khali Az To
Mohammad Amin Ahmadi - Color Pencil (2018)
Pashang Kamkar - Bigahan
Santur & Tombak 2
Kian Sedighi - Desert`s Dance
آلبوم
Kiyarash Davoodi & Karim Ebrahimi - Engare Feragh (2018)
فروش
Siavash Kamkar,Roxane Genot - Glimpse into The Light (2018)
فروش
Parviz Meshkatian, Aeen Meshkatian
Missaghian - Santoore Missagian Vol 2 (1999)
Mahyar Toreihi - Collage (2017)
Pashang Kamkar - Baraneh (2015)
Koorosh Matin - The Last Flight (In Memoriam of Parviz Meshkatian) 2013