نی (Ney)

نی (Ney)

نی یا نی هفت بند از سازهای بادی ایرانی است و از دسته سازهای بدون زبانه است. ساز نی قابل کوک نبوده و نوازنده در همنوازی‌ها و تکنوازی‌ها از انواع مختلف نی استفاده می‌کند. وسعت صدای نی دو اکتاو و نیم است و در انواع آن با کوک‌های متفاوت، فاقد یک تا دو نت است. مانند نی «لا کوک» که فاقد نت دو، نی «سل کوک» فاقد نت سی بمل و نی «فا کوک» فاقد نت لا بمل است. نی از سازهای محلی است و در اکثر نقاط ایران وجود دارد.

Trio for Daf,Ney and Tombak
آلبوم
Masoud Jahed - Taraneh O Ney (Iranian Immortal Songs 2)
Masoud Jahed Aref va Ney
Sinem Irmak - Şevk (2018)
Davoud Varzideh - Az Neyestan
Eyüp Hamis - Ney İstanbul 2
آلبوم
Hossein Omoumi, Madjid Khaladj - Persian Classical Music (1993)
Radifs of Iranian Classical Music for Ney, Narrated from Abdollah Davami, Vol. 1
آلبوم
آلبوم
آلبوم
آلبوم
آلبوم
آلبوم
آلبوم