ماندولین‌ (Mandolin)

ماندولین‌ (Mandolin)

ماندولین‌ (Mandolin) سازی کوچک‌تر از گیتار از ساز های سنتی ایتالیا است.دانلود ماندولین,آهنگ باز ساز ماندولین,تکنوازی ماندولین,آلبوم با ساز ماندولین ,آلبوم بی کلام ایتالیایی,موزیک ایتالیایی,موزیک لایت با ساز ماندولین

Avi Avital Art of the Mandolin
آلبوم
Craig Duncan Colonial Hymns
Cafe Accordion Orchestra Dancing On the Moon
تک آهنگ
Craig Duncan Bluegrass Sinatra
Craig Duncan Country Mountain Barn Dance
آلبوم
Jack Jezzro Christmas Italiano
Italian Mandolins
Jack Jezzro - Caffé Italiano
Akin Erdem Ertubey - Mandolin: Italian Café & Music of Italy