دولسیمر چکشی

دولسیمر چکشی (Hammered Dulcimer)

دولسیمر چکشی گروهی از سازها هستند که سیم‌های آن بر روی یک جعبه صوتی ذوزنقه شکل بسته شده‌اند. که از نظر صدا و ظاهر همانند سنتور ایرانی که معروف‌ترین نوع آن است می باشد.

Mountain Frontier Hymns: An Inspirational Celebration Of The Pioneer Spirit
Scott Miller Mountain Frontier Christmas