Haegeum

هیگیوم (Haegeum)

ساز هیگیوم (Haegeum) یا هگوم یک ساز کلاسیک و سنتی کشور کره جنوبی است که از نظر صدایی شباهت بسیاری با ساز ارهو چینی دارد.