فلوت

فلوت (Flute)

فلوت (Flute) از سازهای بادی چوبی (بی‌زبانه یا بی‌قمیش) است که برخلاف دیگر سازهای این دسته، صدای آن نه از لرزش قمیش، بلکه از نوسان هوای دمیده‌شده بر لبهٔ دهنی (یا تیغهٔ هواییِ) ساز تولید می‌شود. فلوت جزو سازهای بادی چوبی بدون زبانه است.

The 99 Most Essential Flute Masterpieces
آلبوم
TOP 40 Songs R. Carlos Nakai (Selected BY SONGSARA.NET)
Sherry Finzer Hunter's Moon Meditation
Jessita Reyes Flute Tracker
Jessita Reyes Cloud Shamen
Sherry Finzer Strawberry Moon Meditation
Terry Oldfield A Sense of Wonder
Jessita Reyes Ten Zen Places
Greg Maroney, Sherry Finzer Ever Elusive
Joseph Akins, Sherry Finzer Earthbeat
Terry Oldfield River of Gold
Ludivine Issambourg Outlaws
Sherry Finzer Transcendence
Sherry Finzer The Ascent
Diaphanous Dawn
Greg Maroney, Sherry Finzer Golden Serenity
Celtic Native
Softly Rise