Flugelhorn

فلوگل‌ هورن (Flugelhorn)

فلوگل‌ هورن ساز بادی برنجی است و از خانواده شیپور و کورنت است.صدای آن گرم‌تر و پخته‌تر، و به‌نظر برخی، تیره تر از کورنت است.

Gina Lenee' Revealed